A Bioconsum actualment hi ha tres tipologies d’associats en funció dels serveis que reben i els compromisos que les botigues adquireixen.

ASSOCIAT BIOCONSUM ESTÀNDARD

Es paga una quota mensual per ser associat.

 • Accés a tots els serveis i eines del grup.
 • Compromís de comprar a través del grup als proveïdors amb qui Bioconsum té acord i compromís de treballar les marques pròpies.
 • Exclusivitat dins d’una àrea d’influència delimitada.
 • Compliment del Reglament de Règim Intern.

INTEGRACIÓ A LA XARXA DE BOTIGUES BIOCONSUM

Addicionalment als serveis i obligacions com a associat estàndard, se n’hi afegeixen altres:

  • Quota mensual extra Xarxa Bioconsum.
 • Identificació de la botiga en la seva façana com a membre de la Xarxa.
 • Assortiment comú.
 • Percentatge de compra mínima al grup Bioconsum.
 • Fulletó mensual d’ofertes.
 • Seguiment d’indicadors bàsics de gestió de totes les botigues de la Xarxa.
 • Banc mensual propi de continguts per les xarxes socials.
 • Campanya mensual a les xarxes socials.
 • Campanyes comercials especials.
 • Material punt de venda comú: bosses, cartelleria comuna de les campanyes, stoppers d’ofertes, etc.
 • Possibilitat d’utilitzar elements comuns d’identitat corporativa de la Xarxa a cada botiga (rètol, banderoles, vinils i altres).
 • Trobades mensuals per compartir coneixements i projectes.
...

INTEGRACIÓ A LA COOPERATIVA DE BOTIGUES MOLSA

www.molsa.bio

@molsa.bio

Addicionalment als serveis i obligacions com a associat estàndard, se n’hi afegeixen altres:

 • Ser soci de la cooperativa Molsa.
 • Els socis paguen una quota pel manteniment de la cooperativa.
 • Les decisions internes es prenen a través de les eines de participació de la cooperativa.
 • Molsa és una marca i totes les botigues adopten la identitat de la marca.
 • Totes les botigues disposen de fruita i verdura bio amb un origen màxim de 1.000 km de distància.
 • L’alimentació i els productes de la llar i de cosmètica són 100% amb certificació ecològica.
 • Certificació de Comerç Just en algunes categories com el sucre, el cacau i el cafè.
 • Assortiment comú.
 • Percentatge de compra mínima al grup Bioconsum.
 • Fulletó mensual d’ofertes.
 • Campanyes mensuals especials amb gestió de capçaleres i espais especials a les neveres.
 • Eines de comunicació i màrqueting comunes i integrals (web, app, blog, xarxes socials, material punt de venda, campanyes, etc.).
 • Indicadors de gestió compartits.
 • Acompanyament per part d’un consultor en la millora de la gestió de les botigues.
...
Servei d'ocupació de catalunya

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Financiat per la Unió Europea
Generalitat de Catalunya
Next generation Catalunya