Aquest fou l’origen de Bioconsum: agrupar-se per generar sinèrgies i millorar en les compres. Millorar els marges, facilitar la gestió del temps i disposar de productes directes i/o exclusius.

Recerca, selecció, negociació i acords comercials amb proveïdors

 • Des de la central busquem productors i distribuïdors que aportin millores i/o diferenciació a les botigues del grup. Es seleccionen i es negocien acords tenint com a objectiu millorar el negoci de les botigues i amb una filosofia col·laborativa amb els proveïdors.
 • Les condicions especials que negocia Bioconsum amb els proveïdors es traspassen en una proporció majoritària a les botigues via descomptes directes o bé via rappels bimensuals o en algun cas, anual. La resta s’utilitza per finançar la central.
 • Les bonificacions o ofertes de producte quan n’hi ha, són íntegrament per a les botigues.
 • Actualment disposem d’acords amb 61 proveïdors.
 • Els associats són lliures de comprar a altres proveïdors amb qui Bioconsum no hi té acord.

Gestió de comandes i operativa de compres

 • La central rep i tramita comandes de les botigues cap als proveïdors. Els associats també poden tramitar directament les comandes als proveïdors. És la botiga que ho decideix.
 • El proveïdor farà entrega de la mercaderia a la botiga.

Gestió d’incidències

 • La central, sempre que l’associat ho decideixi, tramita les incidències que puguin haver sorgit en el procés de compra amb els diferents proveïdors.

Informació continuada i estructurada sobre els proveïdors

 • Transmetem setmanalment la informació sobre novetats, baixes i modificacions de tarifes dels productes que comercialitzen els proveïdors amb acord a Bioconsum.
 • Informem sobre les ofertes i campanyes comercials que fan els proveïdors amb qui tenim acord.
 • Tota aquesta informació està disponible a la intranet de Bioconsum.

 Compres conjuntes i ofertes flash

 • Periòdicament utilitzem la capacitat de fer compres conjuntes per obtenir condicions especials. Es tracta d’arribar en un moment concret a un mínim volum d’unitats comprades entre tots els membres del grup amb el que s’obtenen condicions especials.

Campanyes exclusives amb els proveïdors

 • Pactem campanyes comercials exclusives amb els nostres col·laboradors. Són campanyes que només són vigents per a les botigues de Bioconsum.
 • En alguns casos aquestes campanyes estan pensades exclusivament per millorar les compres, però cada vegada més l’objectiu és traslladar aquestes campanyes als clients finals.

imatge plataforma

Plataforma de compres

 • Disposem d’una plataforma logística de compres per a productes d’alta rotació, productes exclusius i productes que podem comprar en origen.
 • Es tracta d’un servei nou des del 2014. El projecte és anar incorporant al llarg del temps referències a aquesta plataforma logística que actualment és reduïda. Tot i això, Bioconsum no té la voluntat de disposar d’un servei logístic per garantir la majoria de compres a les botigues actuant com distribuïdor intern. La Plataforma només serà per productes concrets.

Llistat de proveïdors amb acords a Bioconsum


Ahimsa

Alternatur

Betara

Biocop

Bionsan

Biospirit

Cal Valls

Ecoviand

Elección Ecológica

Fundació Onyar

Green

Greenconsum / Dietconsum

Hortec

Ideas

La Finestra sul cielo

Mendigorría

Natureco

Natursoy

Porto Muños

Roia (vedella Pirineus)

Salgot

Sorribas (Biográ)

Vins Pinord

Amorós

Artesanía Agrícola

Bioserum

Derbós

Dietmed

Dnaturs

Drasanvi

Eladiet

Enzime

Espadiet

Evicro

Herbes del Molí

Marnys

Masterdiet

Naturlider

Natysal

Nutrinat

Plameca

Solgar

Vitalnutritech

Catidal

Esporien

Savidiet

Aneto

Aqua de Mar

Bionsan

Biosabor

Natumi

Olis Biogoret