Paco Patricia i Mar

Api Vida

Associat a Bioconsum des del 2004

Entrar a Bioconsum ens ha permès passar d'un àmbit local a estar en contacte amb un món més global dins del sector.

Anna i Joan

Bisbal Natura

Associats a Bioconsum des del 2003

“Bioconsum ha sigut l’eina que ens ha permès créixer. Compartir experiències ens permet una visió més àmplia del sector”

Chus

Gram

Associada a Bioconsum des del 2007

És molt interessant compartir amb altres professionals del sector per ampliar la meva visió comercial i millorar l'oferta al client. Amb Bioconsum em sento recolzada.

Joan Sanchez

MOLSA Biosí

Associat a Bioconsum des de 1998

"Bioconsum fa que no em senti sol. He pogut crear un nou negoci junt amb altres associats"

Carme i Oriol

Dietètica Casellas

Associats a Bioconsum des del 2004

“Som de Bioconsum perquè creiem necessari unir esforços amb altres botigues com nosaltres per ser més competitius.”

Anna i Rosa

Dietetica Integra

Associades a Bioconsum des del 2008

Un sector com el nostre, el del comerç biològic i la medicina natural, constantment amenaçat per un mercat ferotge, necessita nodrir-se de la força del grup.

Dolors i Llorenç

Herbodietètica Natura

Associats a Bioconsum des de 1999

“Estar a Bioconsum ens ha permès disposar d’eines de gestió que no hauríem pogut tenir. Així podem centrar-nos en els clients i les vendes.”

Eva, Yolanda i Llatzer

Ceres Natural

Associats a Bioconsum des de 2013

“Bioconsum ens permet unir esforços per fer que l’alimentació ecològica arribi al màxim de gent possible”

Maria Colomer

MOLSA Colomer

Associada a Bioconsum des de 1998

“Gràcies a Bioconsum puc fer coses pels meus clients que jo sola no podria fer perquè impliquen massa feina o massa costos.”