Oferim guia de marques, productes TOP 500, programa informàtic de gestió integral, rànquings de compres i vendes, assessorament personalitzat… i molt més!Ajudar en la gestió de les botigues és la nostra vocació. Una botiga és una petita empresa que cada vegada és més intensiva en gestió. No n’hi ha prou amb comprar bé. I fer-ho en la solitud, sense referents i molts cops amb coneixements limitats és una gran dificultat.

Una bona gestió es basa en una presa de decisions fonamentada en les dades i en el coneixement. Per aquest motiu, compartir les dades de les botigues associades ens permet oferir eines de gestió per millorar la presa de decisions estratègiques i operatives. Actuar com a grup ens permet disposar d’informació del mercat i poder comparar cada botiga amb la resta de botigues associades i trobar punts de millora.

  • Oferim una guia de marques on informem dels proveïdors que tenen les mateixes marques en les millors condicions comercials en cada moment. Això permet a les botigues augmentar els marges i reduir temps de gestió.
  • Rànquings de compres i vendes de productes, general i per seccions i famílies, identificant clarament els TOP 500.
  • Assortiments recomanats per a famílies en funció de la tipologia de botiga.
  • Anualment desenvolupem l’Indicador Bioconsum, que compara els principals resultats de totes les botigues.
  • Disposem d’un programa informàtic de gestió integral del negoci (TPV, compres, estocs, preus, etiquetes, targeta client, comandes automatitzades, comptabilitat, tresoreria, informes de seguiment) i d’un servei de manteniment de la base de dades d’articles del sector (altes, baixes, tarifes…).
  • Servei de Business Intelligence que permet l’anàlisi de les dades de les botigues i comparativa amb altres botigues d’una manera molt simple i dinàmica en línia, a l’ordinador o al mòbil.
  • Serveis personalitzats d’assessorament en la gestió de la botiga per part del personal de l’oficina central de Bioconsum.
  • Serveis de formació continuada, tant vinculats amb la gestió de la botiga (compres, assortiment, anàlisi, merchandising i gestió de l’espai, anàlisi econòmica…) com vinculats amb el coneixement de productes i del foment de la salut. Desenvolupem trobades formatives presencials i també virtuals per facilitar l’accés. Estan orientades a la propietat de les botigues i també als seus equips.
  • Servei de gestió econòmica, comptable, fiscal i laboral. Per a aquells associats que ho vulguin, sempre que tinguin el programa informàtic, Bioconsum es converteix en el seu gestor especialitzat. I sempre amb les dades comparades amb la resta de botigues que participen en el servei, per fomentar el coneixement compartit.
Servei d'ocupació de catalunya

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Financiat per la Unió Europea
Generalitat de Catalunya
Next generation Catalunya