Nosaltres

  • Som un grup de botigues d’herbodietètica i alimentació ecològica que des de 1998 col·laborem, compartim visions i experiències, sumem forces i aprofitem sinergies. Compartim per competir
  • La missió de Bioconsum és millorar la competitivitat i rendibilitat dels negocis i botigues que formen part, amb una visió que vol anar més enllà del curt termini i que parteix sempre del client final. Per a això, el grup s’ha dotat d’una estructura professional que assumeix funcions i desenvolupa serveis que han de permetre reduir costos operatius, disposar de serveis comuns més eficients i augmentar les vendes. Som nutrients per al teu negoci.
  • Som botigues que volem aprofitar el que ens uneix per poder millorar els nostres negocis mantenint la riquesa de la nostra diversitat. Mantenim la independència de cada botiga i actuem per convenciment. Units, donem força a la diversitat. Aquest és el repte, ser generosos per compartir i adaptar-nos al grup quan és necessari i simultàniament fomentar la singularitat individual. Això permet donar millor resposta als reptes econòmics, sectorials i socials del moment.

Filosofia de grup

  • En xarxa: Col·laboració fonamentada en la confiança, compromís, contribució, l’adaptació i la singularitat.
  • El col·lectiu està per davant de l’individu: No es prenen decisions que afavoreixin individualment i perjudiquin al col·lectiu.
  • Voluntarietat: La gran majoria de decisions són individuals, hi ha molt poques obligacions.
  • Alineats: Es rema en el mateix sentit amb l’objectiu de millorar la rendibilitat i competitivitat de les botigues amb enfoc client final i més enllà del curt termini.
  • Transparents: Hi ha transparència entre associats i central.
  • La central és eficient: La central aporta solucions als associats de forma eficient.
  • Nutrició i Salut: Es fomenta la nutrició com a base de la salut, una nutrició basada en l’alimentació ecològica i recolzada pels complements alimentaris, la fitoteràpia i les teràpies naturals.