Organitzem àgores formatives, jornades lúdiques, grups de treball per a projectes concrets, tenim WhatsApp Bioconsum per aclariments i consultes del dia a dia…
Formar part d’una comunitat de botigues permet interactuar amb companyes i companys titulars de botigues, conèixer diferents experiències, compartir problemàtiques i solucions i aprendre de les accions i estratègies preses. Aquest factor humà és molt important i es valora molt positivament entre totes i tots els membres de Bioconsum. Sentir-se part d’un projecte col·lectiu, d’una comunitat, tenir referents i no enfrontar-se sol a la presa de decisions és molt important.

Algunes eines que organitzem des de Bioconsum i que ajuden a generar aquesta comunitat són:

  • Àgores o trobades presencials o virtuals on compartim experiències, coneixements, dades i formació.
  • Assemblea anual.
  • WhatsApp Bioconsum, on les botigues es fan consultes, aclariments i estan en contacte per les seves necessitats del dia a dia.
  • Jornades lúdiques.
  • Grups de treball per a projectes concrets.