Són serveis vinculats amb la millora en la gestió del negoci i que s’ofereixen gràcies a les sinèrgies entre botigues.

Facturació i pagament centralitzat

 • Bioconsum assumeix la facturació i pagament davant dels proveïdors, fet que els hi simplifica la gestió administrativa i que els hi assegura millor el risc. Això permet millora en les condicions.
 • La central refactura als associats les compres fetes als proveïdors amb qui hi ha acord.
 • Aquesta operativa és d’obligat compliment.

_MG_6688

Plataforma informàtica i gestió d’una base de dades sectorial

 • Disposem d’un software de gestió integral del negoci (compres-vendes-gestió-comptabilitat) multiusuari i multicentre que els nostres associats poden utilitzar si volen.
 • Es tracta d’una aplicació que funciona a través del núvol centralitzant la gestió de la base de dades dels productes, tant dels proveïdors amb acord a Bioconsum com dels productes de la resta de proveïdors del sector.
 • Aquest servei és voluntari i té un cost.

Barcelona-20130318-00569

Formació

 • Anualment desenvolupem un programa d’accions formatives per a les botigues associades a Bioconsum, tant per als propietaris com pels empleats.
 • Utilitzem diferents mitjans per fer les formacions: xerrades, jornades o cursos, formacions flash en el punt de venda (agrupant persones de botigues properes al migdia). Estem treballant per disposar en el futur de recursos i material de formació a distància.
 • Els diferents àmbits de la formació són:
  • Productes i indicacions terapèutiques
  • Tallers de cuina i nutrició
  • Marketing i merchandising del punt de venda
  • Diferents àmbits en la gestió del negoci
  • Presentacions dels proveïdors

logo_prodrecomanat

Producte Recomanat

 • El projecte “Producte Recomanat” té per objectiu recomanar diferents productes de cada una de les famílies bàsicament en base a la penetració del producte a les botigues, la qualitat del producte, les condicions de compra, el pvp i la diferenciació del producte.
 • La recomanació té un doble sentit, de la central a la botiga i de la botiga al client final.
 • L’objectiu permet estandarditzar una part de l’assortiment de cara a millorar les economies d’escala i també de cara a permetre més i millors accions comercials conjuntes de cara al client final.
 • Aquest projecte es va configurant al llarg del temps.

Indicadors de gestió

 • Disposem d’una bateria d’indicadors bàsics que valoren la situació i els resultats de les botigues associades a Bioconsum i que compartim periòdicament. L’objectiu és disposar de que cada botiga pugui comparar aquesta informació bàsica amb la resta de botigues de cara a poder reflexionar sobre com millorar.

Informació sectorial i del mercat.

 • Periòdicament oferim als associats informació sobre aspectes sectorials i del mercat de cara a contextualitzar la seva situació i poder tenir millor informació i capacitat per prendre decisions.