Anna i Rosa

Un sector com el nostre, el del comerç biològic i la medicina natural, constantment amenaçat per un mercat ferotge, necessita nodrir-se de la força del grup.