Anna i Joan

“Bioconsum ha sigut l’eina que ens ha permès créixer. Compartir experiències ens permet una visió més àmplia del sector”